Program

Čtvrtek 23. 2. 2023

8:00 Zahájení registrace

9:00 Slavnostní zahájení konference

9:10 – 9:20 Úvodní slovo hejtmana Plzeňského kraje

9:20 – 10:25 I. BLOK ÚVODNÍCH PŘEDNÁŠEK

 • Spolupráce mezi ZZS a chirurgem
  prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
  Chirurgická klinika FN Plzeň
 • Negativní reverz v neodkladné péči
  Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
  Ústav veřejného zdraví LF MU Brno
 • Záchranka na rozcestí
  MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
  3. LF UK Praha, ZZS Pardubického kraje, p.o.

10:25 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 12:00 II. BLOK CHIRURGIE A HPO

 • Akutní disekce aorty - relativně častá diagnóza, na kterou můžeme pomyslet již v PNP
  prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
  Chirurgická klinika FN Plzeň
 • Bodné poranění srdce
  MUDr. Nikola Dubovská, MUDr. Martin Man, MUDr. Milan Třeštík, MUDr. Vlastislav Sekret
  Chirurgické oddělení Nemocnice TGM Hodonín
 • Jak přistupovat k dopravní nehodě elektromobilu
  npor. Bc. Zbyšek Zuber
  HZS Nepomuk
 • Taktické cvičení složek IZS - AMOK 2022 v Plzni pohledem ZZS
  MUDr. Lukáš Handl
  ZZS Plzeňského kraje, p.o., FBMI ČVUT Kladno, ZZS Středočeského kraje, p.o.

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:20 III. BLOK PSYCHIATRIE A PALIATIVNÍ MEDICÍNY

 • Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření
  prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
  Psychiatrická klinika FN Plzeň
 • Delirium u somaticky nemocných pacientů
  MUDr. Jiří Hudeček
  Psychiatrická klinika FN Plzeň
 • Možnosti paliativní terapie v PNP
  MUDr. Petr Mokrejš
  ZZS Libereckého kraje, p.o.

14:20 – 15:55 IV. BLOK ZE ŽIVOTA ZOS 

 • Videohovor jako součást tísňového volání…
  MUDr. Roman Sýkora Ph.D.
  ZZS Karlovarského kraje, p.o.
 • FR v operačním řízení a potenciál přenosu videa pro operátora
  Martin Steiner, DiS., PhDr. Mgr. Antonín Pojeta, LL. M.
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Fungující řetězec přežití
  Bc. Lenka Sládková
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Přeshraniční spolupráce s Bavorskem - nové funkcionality komunikačního systému BABYLON
  MUDr. Jiří Růžička Ph.D.
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Mínění versus realita, aneb třetí oko operátora
  Bc. Mária Svobodová, PhDr. Mgr. Antonín Pojeta, LL. M.
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.

15:55 – 16:10 Kávová přestávka

16:10 – 17:35 V. CHYBOVAT JE LIDSKÉ

 • Práce s chybou
  MUDr. Katarina Veselá
  ZZS Hlavního města Prahy, p.o.
 • „Bezvědomí???“ A co dál? (Interaktivní kazuistika)
  MUDr. Lukáš Handl
  ZZS Plzeňského kraje, p.o., FBMI ČVUT Kladno, ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Komplikace OTI v terénu
  MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D.
  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny FN Plzeň
 • Tenkrát na Západě aneb stalo se 3x jinak
  MUDr. Lenka Čechurová
  ZZS Plzeňského kraje, p.o., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

17:35 KONEC PŘEDNÁŠEK PRVNÍHO DNE

17:50 - 19:00 WORKSHOPY

Místo činu Plzeň (kapacita 16 osob)
Mgr. Kpt. Michaela Nosková1, MUDr. Jitka Pažinová2
1Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, 2Ústav soudního lékařství, LF v Plzni, UK, FN Plzeň

Paliativní terapie v PNP (kapacita 20 osob)
MUDr. Petr Mokrejš
ZZS Libereckého kraje, p.o.

EKG v urgentní medicíně pro pokročilé (kapacita 20 osob)
MUDr. Lukáš Handl
ZZS Plzeňského kraje, p.o., ZZS Středočeského kraje, p.o., FBMI ČVUT Kladno

Účast na workshopech je zpoplatněná nad rámec standardních registračních poplatků. Přihlášku na workshopy posílejte prosíme na e-mail marcela.vykydalova@sanopharm.cz.

Pátek 24. 2. 2023

9:00 Zahájení druhého dne konference

9:00 – 10:25 VI. SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ, PRÁVO

 • Váš čas - naše radost
  MUDr. Jitka Pažinová
  Ústav soudního lékařství, LF v Plzni, UK, FN Plzeň
 • Rychle progredující kardiorespirační selhání u 12letého dítěte
  MUDr. Jiří Fremuth Ph.D., MUDr. Lumír Šašek Ph.D.
  Dětská klinika FN Plzeň
 • Kawasakiho nemoc na pitevním stole
  MUDr. Jitka Pažinová, MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák
  Ústav soudního lékařství, LF v Plzni, UK, FN Plzeň
 • Co říká zákon na překročení kompetencí NLZP
  Mgr. Jaroslav Hruška
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Jak znehodnotit místo činu?
  Mgr. Kpt. Michalea Nosková, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje
  MUDr. Jitka Pažinová, Ústav soudního lékařství, LF v Plzni, UK, FN Plzeň

10:25 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 12:45 VII. KAZUISTIKY A VARIA

 • Život ohrožující intoxikace vit. B17
  PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D.
  ZZS Ústeckého kraje, p.o.
 • Transport pacientů s mimonemocniční náhlou zástavou oběhu k eCPR
  MUDr. Roman Sýkora Ph.D.
  ZZS Karlovarského kraje, p.o.
 • Hospodská story
  MUDr. Katarina Veselá
  ZZS Hlavního města Prahy, p.o.
 • Věřte-nevěřte
  Gabriela Gaislerová, DiS., Bc. Jana Hellerová
  ZZS Ústeckého kraje, p.o.
 • Mechanizovaná srdeční masáž u KPR
  MUDr. Stanislav Popela
  ZZS Jihomoravského kraje, p.o.
 • Bořiči mýtů - hyperkalemie
  MUDr. Petr Simeon Gajdoš
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.

12:40 UKONČENÍ KONGRESU

12:45 Oběd