Program

Čtvrtek 23. 2. 2023

8:00 Zahájení registrace

9:00 Slavnostní zahájení konference

9:10 – 9:20 Úvodní slovo hejtmana Plzeňského kraje

9:20 – 10:25 I. BLOK ÚVODNÍCH PŘEDNÁŠEK

 • Spolupráce mezi ZZS a chirurgem
  prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
  Chirurgická klinika FN Plzeň
 • Negativní reverz v neodkladné péči
  Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
  Ústav veřejného zdraví LF MU Brno
 • Záchranka na rozcestí
  MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
  3. LF UK Praha, ZZS Pardubického kraje, p.o.

10:25 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 12:00 II. BLOK CHIRURGIE A HPO

 • Akutní disekce aorty - relativně častá diagnóza, na kterou můžeme pomyslet již v PNP
  prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
  Chirurgická klinika FN Plzeň
 • Bodné poranění srdce
  MUDr. Martin Man, MUDr. Milan Třeštík, MUDr. Vlastislav Sekret
  Chirurgické oddělení Nemocnice TGM Hodonín
 • Jak přistupovat k dopravní nehodě elektromobilu
  npor. Bc. Zbyšek Zuber
  HZS Nepomuk
 • Taktické cvičení složek IZS - AMOK 2022 v Plzni pohledem ZZS
  MUDr. Lukáš Handl
  ZZS Plzeňského kraje, p.o., FBMI ČVUT Kladno, ZZS Středočeského kraje, p.o.

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:20 III. BLOK PSYCHIATRIE A PALIATIVNÍ MEDICÍNY

 • Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření
  prof. MUDr. Jan Vavera, Ph.D.
  Psychiatrická klinika FN Plzeň
 • Delirium u somaticky nemocných pacientů
  MUDr. Jiří Hudeček
  Psychiatrická klinika FN Plzeň
 • Možnosti paliativní terapie v PNP
  MUDr. Petr Mokrejš
  ZZS Libereckého kraje, p.o.

14:20 – 15:55 IV. BLOK ZE ŽIVOTA ZOS 

 • Videohovor jako součást tísňového volání…
  MUDr. Roman Sýkora Ph.D.
  ZZS Karlovarského kraje, p.o.
 • FR v operačním řízení a potenciál přenosu videa pro operátora
  Martin Steiner, DiS., PhDr. Mgr. Antonín Pojeta, LL. M.
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Fungující řetězec přežití
  Bc. Lenka Sládková
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Přeshraniční spolupráce s Bavorskem - nové funkcionality komunikačního systému BABYLON
  MUDr. Jiří Růžička Ph.D.
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Mínění versus realita, aneb třetí oko operátora
  Bc. Mária Svobodová, PhDr. Mgr. Antonín Pojeta, LL. M.
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.

15:55 – 16:10 Kávová přestávka

16:10 – 17:35 V. CHYBOVAT JE LIDSKÉ

 • Práce s chybou
  MUDr. Katarina Veselá
  ZZS Hlavního města Prahy, p.o.
 • „Bezvědomí???“ A co dál? (Interaktivní kazuistika)
  MUDr. Lukáš Handl
  ZZS Plzeňského kraje, p.o., FBMI ČVUT Kladno, ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Komplikace OTI v terénu
  MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D.
  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny FN Plzeň
 • Tenkrát na Západě aneb stalo se 3x jinak
  MUDr. Lenka Čechurová
  ZZS Plzeňského kraje, p.o., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Pátek 24. 2. 2023

9:00 Zahájení druhého dne konference

9:00 – 10:25 VI. SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ, PRÁVO

 • Váš čas - naše radost
  MUDr. Jitka Pažinová
  Ústav soudního lékařství, LF v Plzni, UK, FN Plzeň
 • Rychle progredující kardiorespirační selhání u 12letého dítěte
  MUDr. Jiří Fremuth Ph.D., MUDr. Lumír Šašek Ph.D.
  Dětská klinika FN Plzeň
 • Kawasakiho nemoc na pitevním stole
  MUDr. Jitka Pažinová, MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák
  Ústav soudního lékařství, LF v Plzni, UK, FN Plzeň
 • Co říká zákon na překročení kompetencí NLZP
  Mgr. Jaroslav Hruška
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Jak znehodnotit místo činu?
  Mgr. Kpt. Michalea Nosková, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje
  MUDr. Jitka Pažinová, Ústav soudního lékařství, LF v Plzni, UK, FN Plzeň

10:25 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 12:45 VII. KAZUISTIKY A VARIA

 • Život ohrožující intoxikace vit. B17
  PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D.
  ZZS Ústeckého kraje, p.o.
 • Transport pacientů s mimonemocniční náhlou zástavou oběhu k eCPR
  MUDr. Roman Sýkora Ph.D.
  ZZS Karlovarského kraje, p.o.
 • Hospodská story
  MUDr. Katarina Veselá
  ZZS Hlavního města Prahy, p.o.
 • Věřte-nevěřte
  Gabriela Gaislerová, DiS., Bc. Jana Hellerová
  ZZS Ústeckého kraje, p.o.
 • Mechanizovaná srdeční masáž u KPR
  MUDr. Stanislav Popela
  ZZS Jihomoravského kraje, p.o.
 • Bořiči mýtů - hyperkalemie
  MUDr. Petr Simeon Gajdoš
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.

12:40 UKONČENÍ KONGRESU

12:45 Oběd