Program

Čtvrtek 29. 2. 2024

8:00 Zahájení registrace

9:00 Slavnostní zahájení konference a úvodní slovo hejtmana Plzeňského kraje

9:10 – 9:20 Ocenění zaměstnanců ZZS Plzeňského kraje, p.o.

9:20 – 10:20 I. BLOK ÚVODNÍCH PŘEDNÁŠEK

 • Spolupráce paliativního týmu FN Plzeň se ZZS PK
  MUDr. Tereza Petrů, Mgr. Bc. Ivana Šuryová
  FN Plzeň
  Mgr. Ivana Krsová
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Street medicine v Plzni
  Lada Brožová
  Oblastní spolek ČČK Plzeň
 • Rizika spojená s užíváním nových psychoaktivních látek
  doc. Ing. Martin Kuchař, PhD.
  VŠCHT Praha

10:20 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 12:00 II. BLOK MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

 • Resuscitace na ferratě
  MUDr. Jana Kubalová
  ZZS Zlínského kraje, p.o.
 • Prognóza neodkladné resuscitace u seniorů
  doc. MUDr. Jiří Knor
  ZZS Pardubického kraje, p.o., 3. LF UK Praha
 • Jsou všechny výjezdy na teploty „neindikované“?
  MUDr. Ing. Robin Šín, PhD., MBA
  ZZS Plzeňského kraje, p.o., FN Plzeň
 • ICD při KPR – přítel či nepřítel?
  MUDr. Lukáš Handl
  ZZS Středočeského kraje, p.o., Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
  PhDr. Mgr. et Mgr. Antonín Pojeta, DBA, LL. M.
  Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, ZZS Plzeňského kraje, p.o.

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:10 III. BLOK CESTA KOLEM SVĚTA

 • Busem tam, jetem zpátky
  Bc. Tatiana Tatranská, DiS.
  Global assistance a.s.
 • 7 měsíců na východní Ukrajině – pohled zpět
  Bc. Dita Pláničková
  ZZS Ústeckého kraje, p.o.
 • Crush syndrom z praktického pohledu
  Petr Karmazín, M.Sc., MBA, LLM, DiM, EMT
  ÚVN Praha
 • Zdravotnická mise v Keni, Itibo, září 2023
  MUDr. Roman Sýkora, PhD.
  ZZS Karlovarského kraje, p.o., 3. LF UK Praha

14:10 – 14:30 Kávová přestávka

14:30 – 15:50 IV. BLOK PRÁCE S CHYBOU

 • Simulační medicína jako nástroj zdokonalování profesní praxe
  Bc. Lukáš Uherek, Bc. Jaroslav Pokorný
  Simulační centrum LFP UK
 • Netechnické dovednosti v přednemocniční neodkladné péči
  MUDr. Roman Sýkora, PhD.
  ZZS Karlovarského kraje, p.o., 3. LF UK Praha
 • Nevinné sushi
  MUDr. Lenka Čechurová
  ZZS Plzeňského kraje, p.o., ZZS Kraje Vysočina, p.o., VŠZaSP sv. Alžbety
 • Jak se nebát dětí
  MUDr. Katarina Veselá
  ZZS Hlavního města Prahy, p.o., 3. LF UK Praha

15:50 KONEC PŘEDNÁŠEK PRVNÍHO DNE

16:00 - 17:00 WORKSHOPY

V kůži kriminalistického technika
Mgr. Kpt. Michaela Nosková1, MUDr. Jitka Pažinová2
1Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, 2Ústav soudního lékařství, LF v Plzni, UK, FN Plzeň

Crush syndrom z praktického pohledu
Petr Karmazín, M.Sc., MBA, LLM, DiM, EMT-TP, CCTP
ÚVN Praha

Účast na workshopech je zpoplatněná nad rámec standardních registračních poplatků.

Pátek 1. 3. 2024

9:00 Zahájení druhého dne konference

9:00 – 10:20 V. BLOK SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ, PRÁVO

 • Nutná obrana v praxi ZZS
  Mgr. Jaroslav Hruška, DiS
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Tři jednou ranou
  MUDr. Jitka Pažinová, MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák, MUDr. Hynek Řehulka
  Ústav soudního lékařství, LF v Plzni, UK, FN Plzeň
 • Krkavčí matka
  kpt. Mgr. Michaela Nosková, kpt. Mgr. Bc. František Müller
  Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje
 • „Nikoho mi neposílejte!“. Co s tím?
  MUDr. Mgr. Dita Mlynářová
  ZZS Pardubického kraje, p.o., ČLK

10:20 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 11:45 VI. BLOK PEDIATRIE

 • TAPP a logistika operačního řízení dítěte se závažným traumatem
  Mgr. Kristýna Vlková, MUDr. Jakub Jan Hájek, MBA
  ZZS Jihočeského kraje, p.o.
 • Proč nemám rád koně
  MUDr. Marek Škanta
  ZZS Plzeňského kraje, p.o.
 • Fatální komplikace kraniocerebrálního poranění
  Bc. Zuzana Pálková, Bc. Lenka Mládková, DiS
  FN Plzeň
 • Malý princ
  MUDr. Lenka Čechurová
  FN Motol , ZZS Plzeňského kraje, p.o., VŠZaSP sv. Alžbety

11:50 UKONČENÍ KONGRESU

12:00 Oběd