Pořadatelé

Pořadatel

  • Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Odborný garant konference

  • MUDr. Jana Vidunová, MBA, LL. M.

Organizační a technické zajištění

  • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná